4G LTE 智能手表
 • goertek
 • goertek

4G LTE 智能手表

随时随地自由通话,关键时刻不失联

 • ? eSIM独立4G通话
  ? 视网膜级 AMOLED 高清大屏
  ? 全天心率及活动数据监测
  ? GPS精准定位
  ? 内置线性马达
  ? 数码表冠
  ? 独立音乐播放(可配蓝牙耳机使用)
  ? 无线充电

?